top of page

Bên cạnh các sản phẩm gỗ, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh ở dạng thiết kế hoặc hoàn thiện. Bằng cách cung cấp sản phẩm đã được định hình, tối ưu hóa hoặc hoàn thành, chúng tôi đảm bảo yếu tố thời thời gian cho khách hàng.

 

Kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo rằng một sản phẩm hoàn chỉnh thực sự đã hoàn thiện, để ngăn ngừa bất kỳ sự lãng phí nào và cho phép lên kế hoạch chính xác.

Một số sản phẩm của chúng tôi:

- Nẹp giữ kính hoàn thiện

- Tấm panen ghép nhiều lớp

- Cửa

- Gỗ ép

"Gỗ - Phát kiến thiên tài của thiên nhiên"

bottom of page