top of page

Sồi Châu Âu

Dẻ gai Châu Âu

Tần bì Châu Âu

Sồi trắng Mỹ

Sồi đỏ Mỹ

Óc chó Mỹ

Gỗ thông ghép thanh

Gỗ thông Taeda

Lim Nam Phi

Gỗ Okan

Gõ Đỏ

Xoan đào Châu Phi

Gỗ Dái Ngựa

Gõ Nam Mỹ (MKB)

Gỗ Gevlamde bostamarinde (GBT)

Gỗ trái tim mầu tím

Gỗ Basralocus (BAS)

Gỗ Ipe

Gỗ Garapa

Gỗ Meranti

Gỗ Merbau

Gỗ tràm Acacia

Gỗ cao su

Tuyết tùng đỏ

SPF (Spruce / Pine / Fir)

Gỗ thông Scotch

Gỗ Spruce

Gỗ Eucalyptus

bottom of page